Modelirke

Modelirka je osnovni pripomoček, ki se uporablja pri vseh tehnikah oblikovanja gline.